Skriv här det du söker efter!

Aktuellt

ÅAB tilldelades Årets biblioteksgärning och mottog Gadolins journal

Åbo Akademis bibliotek tilldelades utmärkelsen Årets bibliotekgärning den 25 maj i samband med Finlandssvenska biblioteksdagarna. Utmärkelsen delas ut av Finlands svenska biblioteksförening. Med utmärkelsen vill Finlands svenska biblioteksförening uppmärksamma det arbete som gjorts för att lyfta fram kulturhistoriskt viktiga boksamlingar, öka medvetenheten och synligheten om dessa samt arbetet för att bevara dem som en värdefull del av Finlands kulturarv.

– I dagens informationssamhälle är elektroniska informationskällor ofta i centrum men i flödet av allt nytt är det oerhört viktigt att bevara biblioteksarvet, säger Eva Costiander-Huldén, servicechef vid Åbo Akademis bibliotek.

Samma dag mottog Åbo Akademis bibliotek också en handskriven journal som tillhört professorn och kemisten Johan Gadolin (1760–1852), verksam vid Kungliga Akademien i Åbo. Journalen innehåller anteckningar av olika slag, till exempel utkast till brev, ordgåtor, avskrivningar av dagstidningsartiklar, experiment, släktregister och recept. Anteckningarna är gjorda då han var 70–80 år gammal.

Journalen donerades av Johan Gadolins sonsons sondotter, AFM, mikrobiologen Marja von Schoultz, född Gadolin.

Den Gadolinska samlingen, som ingår i ÅAB:s specialsamlingar, upptogs som nationellt Unesco-världsminne i december 2017.