Skriv här det du söker efter!

Aktuellt

ÅA lobbade för forskning i Bryssel

Beredningen av Horizon Europe, det nya ramprogrammet för forskning och innovation som följer Horizon 2020, pågår just nu i Europaparlamentet. Programmet skall inledas den 1 januari 2021 och pågår till slutet av år 2027. 

Som en del av dess lobbyverksamhet var Åbo Akademi och Jyväskylä universitet torsdagen den 11 oktober värdar för ett evenemang med temat ”Inclusive and Secure Society”. Evenemanget modererades av vicerektor Niklas Sandler och ett av inslagen gjordes av professor i statsrätt och folkrätt Elina PirjatanniemiMedverkade gjorde också bland annat europaparlamentariker Henna Virkkunen och också Åbo Akademis direktör för forskning och utbildning Mats Lindfelt var på plats.

Evenemanget var del av en serie som ordnas av Finlands universitetsrektorers råd UNIFI för att föra fram de finländska universitetens synpunkter på det kommande ramprogrammet, och speciellt dess fokus på så kallad ”mission-oriented research”. Det övergripande temat i evenemangsserien är ”Moonshots of the 2020s – How to make the most of the missions of Horizon Europe?”.

– Det nya ramprogrammet Horizon Europe är under slutskedet av beredning och man bör kunna öka satsningarna på toppforskning för att ha bättre konkurrenskraft globalt och för att kunna hitta lösningar till de stora globala utmaningarna, säger Niklas Sandler.

– Specifikt bör man stärka rollen av samhällsvetenskaper och humaniora för att tackla och hitta lösningar på framtidens samhälleliga utmaningar. Kommissionens förslag för att förstärka utmaningsdriven forskning kommer att ge nya och bättre möjligheter till detta.

Professor elina Pirjatanniemi står med ett papper i handen bredvid en skärm upplyst av en Powerpoint-presentation.
Elina Pirjatanniemi på Moonshots of the 2020s. Foto: Niklas Sandler.

EU-kommissionens budgetförslag för Horizon Europe är 100 miljarder euro. Enligt UNIFI:s förslag borde man dock öka budgeten till 160 miljarder euro, fokuserat på fem områden: hälsa, klimatförändring, naturresurser, digitalisering samt ett inkluderande och tryggt samhälle.

UNIFI:s mål med Moonshots of the 2020s är att representanter för europeiska institutioner, offentliga sektorn, industrin och andra intressenter ska ha möjlighet att diskutera tidens stora globala utmaningar och vetenskapliga lösningar med forskare och akademiska ledare. 

– Evenemanget var en succé. Det är viktigt att forskningen vid Åbo Akademi och i Finland får synlighet i Bryssel. Vi måste bli bättre på lobbying och i att få våra synpunkter hörda, samt kunna påverka forskningsprogrammen som förbereds, säger Mats Lindfelt.