Skriv här det du söker efter!

ÅA beviljas en miljon för kontinuerligt lärande

ÅA beviljas en miljon för kontinuerligt lärande

Undervisnings- och kulturministeriet beviljar Åbo Akademi en miljon euro för kontinuerligt lärande. Med medlen vill ministeriet utveckla utbildningsutbudet och verksamhetsmodellerna för livslångt lärande, så att de bättre svarar mot de behov som finns på dagens arbetsmarknad.

Summan ges för två projekt á 500 000 euro:

– ”Utbildningsmoduler inom industriellt internet och autonoma system” utarbetas inom ramen för FiTech-samarbetet (Finnish Institute of Technology) och leds av professor i datateknik Johan Lilius.

– ”Gränsöverskridande utbildningsmoduler inom det sociala området och hälsovårdsområdet” leds av professor i vårdvetenskap Lisbeth Fagerström.

Samarbetsmodellen som utvecklas vid Åbo Akademi fokuserar på samhälls- och arbetslivsrelevans i studierna, universitetspersonalens interaktion med samhälle och arbetsliv, arbetstagares möjligheter till kontinuerligt lärande vid sidan av arbete och kommersialisering av utbildningsmoduler. Modellen tar fasta på är de bristområden som definierats för Österbotten och Egentliga Finland, där Åbo Akademi har sitt primära verksamhetsområde och där samarbetet med Åbo universitet och Vasa universitet är särskilt framträdande.

Finansieringen kommer från den strategiska finansieringsandel på sammanlagt 70 miljoner euro som hör till universitetens finansieringsmodell. 40 miljoner delades ut år i våras och resterande 30 miljoner i den här omgången.

Läs vicerektor Christina Nygren-Landgärds inlägg i Ledningsgruppens blogg om kontinuerligt lärande: http://blogs.abo.fi/ledningsgruppen/category/vicerektor-christina-nygren-landgards/