Skriv här det du söker efter!

Aktuellt

Aktuellt

ÅA-alumn professor David Kubicka president för Europeiska katalysfederationen EFCATS

Professor David Kubicka valdes till ny president för Europeiska katalysfederationen (EFCATS) i samband med Europacat2023-konferensen i Prag. Kubicka disputerade vid Åbo Akademi 2005. Han samarbetar aktivt både vetenskapligt och pedagogiskt med Åbo Akademi.

David Kubicka blev diplomingenjör vid Kemisk-tekniska högskolan i Prag och inledde därefter doktorsstudier vid Laboratoriet för teknisk kemi och reaktionsteknik (TKR) vid Åbo Akademi. Temat för hans doktorsarbete var ringöppning av kolväten med tanke på ren dieselproduktion: Towards clean diesel fuel production – ring opening and hydrogenation of C10 cyclic hydrocarbons.

Kubickas doktorsavhandling blev snabbt en klassiker på området och den fick priset för bästa doktorsavhandling i katalys i Finland. Det här prestigefyllda priset delas ut av Finska katalyssällskapet endast vart tredje år.

Efter doktorsarbetet återvände David Kubicka till Tjeckien där han i dag leder forskargruppen GreenCats vid sitt hemuniversitet. Kubicka var den verkliga drivkraften bakom Europacat2023-konferensen som samlade omkring 1700 deltagare i Prag i september 2023.