Skriv här det du söker efter!

Aktuellt

Aktuellt

ÅA-alumn med i Thinkers50 Radar Class 2019

Åbo Akademi-alumnen Kaihan Krippendorff har tagits med på Thinkers50:s radar 2019. På radarn listas 30 personer vars idéer och arbete har väckt Thinkers50:s intresse, och som organisationen rekommenderar att man följer under det kommande året.

Utnämningen stöds av Muhammad Yunus, mottagare av Nobels fredspris 2006.

Porträtt på Kaihan Krippendorff
Kaihan Krippendorff.

– Kaihan visar att vem som helst kan förändra världen med en övertygande idé, citeras Yunus på Thinkers50:s lista.

Krippendorff disputerade i internationell marknadsföring vid Åbo Akademi år 2014. Avhandlingen Strategic narratives and competitive advantage: do winners speak differently? Handledare var professor Malin Brännback.

– Kaihan Krippendorff var ett fint exempel på när en person med en pågående karriär i affärslivet också vill ta sig an ett akademiskt arbete som en doktorsavhandling – det blir en utmaning för doktoranden lika mycket som det utmanar handledaren. Det är inte alltid helt enkelt att abstrahera sina praktiska erfarenheter till akademisk vetenskap, men det är en ypperlig möjlighet att gå på djupet på något som i sig ter sig som självklarheter, säger Brännback.

– Krippendorff tog avstamp i Sun Zus krigslist och kunde på ett innovativt sätt analysera skillnaderna i hur vinnare jämfört med de mindre framgångsrika företagen kommunicerar sina strategiska och vinnande narrativ. Det var en spännande och lärorik erfarenhet för oss båda.

Amerikanen Kaihan Krippendorff är grundare av Outthinker, ett företag med verksamhet inom tillväxtstrategier och innovationskonsultering. Han är författare till bland annat The Way of Innovation, Outthink the Competition och kommande boken The Employee Innovator.

Då Thinkers50 lanserades år 2001 var det världens första globala ranking av ledarskapstänkare, och rankingen har sedan dess behållit ett mycket högt anseende världen över. En person med Åbo Akademi-anknytning har tidigare tagits med på Thinkers50:s radar, då professor Alf Rehn listades här år 2016.

Hela listan: https://thinkers50.com/wp-content/uploads/Thinkers50-radar-thinkers-30.01.19.pdf