Skriv här det du söker efter!

Marina växtplankton - mångfald och anpassning

Marina växtplankton - mångfald och anpassning

Växtplankton är fotosyntetiska, encelliga mikroorganismer som lever i havet. De producerar ungefär hälften av allt syre på jorden och har en central roll som födokälla för högre organismer i den marina födoväven. Växtplankton bromsar även upp negativa effekter orsakade av klimatförändringen eftersom de binder enorma mängder koldioxid från atmosfären. Globala provtagningar tyder på att vi endast känner till en liten bråkdel av alla växtplankton och deras genetiska varianter i världshaven. Det gör det svårt för oss att förutspå hur marina ekosystem anpassar sig till pågående miljöförändringar så som övergödning och stigande vattentemperaturer. Målet med vår forskning är att skapa en mer detaljerad uppfattning om växtplanktonens mångfald, samt vilken anpassningspotential de har i förhållande till snabbt förändrande miljöförhållanden.

Forskargrupp och samarbetspartners:

FD Conny Sjöqvist

FM Janni Heikkinen (projektassistent)

PhD Giannina Hattich (plankton ekologi och evolution), Åbo Universitet

PhD Teppo Hiltunen (mikrobiell  evolution), Åbo Universitet

PhD Sirje Sildever (’metabarcoding’, återuppväckningsekologi), Tallinn Technical University

PhD Anders Andersson (marin metagenomik), KTHKungliga Tekniska Högskolan

PhD Anke Kremp (plankton ekologi), Leibniz Institute for Baltic Sea Research WarnemuendeProjekt:

Period Namn
2021-2022 GeneMac – Genetisk variation  hos Limecola (Macomabalthica (L.) i förhållande till miljöförändringar
2021-2022 ARCHIVE: Adaptation of microalgae in a changing environment
2019-2022 Marine primary producers in a future climate: an eco-evolutionary approach combining experimental ecology and metagenomics

Påverkan:

Fern Orchestra (public outreach)

Betydelsen av genetisk diversitet hos marina kiselalgen Skeletonema marinoi under och efter antibiotikastress (Janni Heikkinen)

Anpassning hos kiselalgen Skeletonema marinoi till stigande vattentemperaturer under 1900-talet (Maximilian Gareis)

Uppdaterad 25.3.2022