Skriv här det du söker efter!

Marina födovävar

Marina födovävar

Födoväven fungerar som stommen för många av ekosystemets funktioner. Vi studerar hur födovävens struktur och funktion varierar över tid och plats; hur förändringar i den marina miljön påverkar biodiversiteten i födoväven såväl som interaktionerna mellan arterna och vad det betyder för flödet av energi genom organismsamhället.

Vi använder oss av många olika metoder och angreppssätt i vårt arbete att förstå förändring i marina ekologiska samhällen: nätverksanalyser, egenskapsbaserade analyser och stabila isotoper. Data för våra studier kommer från monitoringprogram, fältstudier, expeditioner och experiment och omfattar både kustnära ekosystem och djuphavsområden i olika hav, ex. Östersjön, Nordsjön och i Arktis.


Forskargrupp och samarbetspartners:

FD Marie C. Nordström

FD Tiina Salo

FM Phoebe Armitage

FM Maïté Jacquot

FM Lucinda Kraufvelin

FM Pierre Olivier

NaK Ellen Rancken

NaK Patrik StåhlProjekt:

Period Namn
2022-2026 Marine Biodiversity and Ecosystem Functioning leading to Ecosystem Services; MARBEFES.
2021-2025 Impacts of marine heatwaves on the functioning of temperate coastal ecosystems under the influence of non-indigenous species (Lucinda Kraufvelin, Doktorandprogram vid Åbo Akademi)
2020-2024 Arctic biodiversity change and its consequences: Assessing, monitoring and predicting the effects of ecosystem tipping cascades on marine ecosystem services and dependent human systems; ECOTIP.
2021-2022 Genetisk variation hos Limecola (Macoma) balthica (L.) i förhållande till miljöförändringar; GeneMac.
Assessing marine benthic communities and their role in benthic-pelagic coupling across the warming Arctic (Phoebe Armitage, Doktorandprogram vid Åbo Akademi)
Functional diversity driving trophic Interactions in changing coastal ecosystems (Maïté Jacquot, Doktorandprogram vid Åbo Akademi)
Marine food webs: an exploration of past structure and function to prepare for the future (Pierre Olivier, Doktorandprogram vid Åbo Akademi)

Uppdaterad 25.3.2022