Skriv här det du söker efter!

Lediga jobb på Husö biologiska station

Lediga jobb på Husö biologiska station

Befattning (specialarbete) 1, uppföljning av bottenfauna, närmare information och ansökan via Laura.

Befattning (specialarbete) 2: vegetation i grunda havsvikar, närmare information och ansökan via Laura.

Befattning via ÅLR (specialarbete fisk): Gösens förekomst i Ivarskärsfjärden under sommaren, NW Åland -en uppföljningsstudie. Provfiske av gös inklusive fisksamhället under juli till september. 4 mån, lön motsv. befattning 1 och 2. Anställning via Fiskeribyrån Ålands landskapsregering. OBS: Ansökningen (som EN pdf/word-fil) till denna befattning skickas som e-post till Martin Snickars, senast måndagen den 28 februari 2022 kl 12:00.

För befattning 1 och 2 och via ÅLR är starten flexibel under våren/sommaren, men anställningen inleds senast i juni. En 1:a version av rapporten som ingår i arbetsuppgifterna ska färdigställas under anställningstiden.

 

Befattning 3: Kartering av makrofyter, närmare information och ansökan via Laura.

Befattning 4: Provfiske i sjöar, närmare information och ansökan via Laura.

Praktikanter: se ansökningsinformation i annons på Jobteaser. Sammanlagt 10 månader (inkl 2 * 2 månader kopplade till Karterare ovan, Ingen tidigare erfarenhet krävs. Förslagsvis 3 personer á 1-3 månader enligt överenskommelse. Lön: 1300 €/månad. Praktikanter anställs under perioden maj-september. Ange vilken/vilka månad/er du kan/inte kan praktisera.

Högskolepraktikant: En högskolepraktikant anställs via AMS för högst 10 veckor under juli-augusti. Ingen tidigare erfarenhet krävs. För mer info och ansökan

 

Närmare upplysningar ges vid behov av

Martin Snickars, Stationsföreståndare Husö biologiska station Logo of Husö Biological Station (green)

e-post: masnicka@abo.fi

Uppdaterad 4.2.2022