Skriv här det du söker efter!

Lediga jobb på Husö biologiska station

Lediga jobb på Husö biologiska station

 

  1. Specialarbete I: Framtagande av förslag på nya övervakningspunkter som kompletterar befintligt övervakningsprogram (karteringar) med fokus på exponerade N-2000-habitat och dess arter, 4 mån (under maj-sept), månadslön c. 1820 €. God artkännedom om marina habitat/makrofyter, fält/båtvana krävs, dykcertifikat och erfarenhet av kartering av marina habitat samt GIS-kunskap till fördel. Görs delvis i samarbete med Åland Seamap-projektet. I arbetet ingår främst analys av befintligt data och rapportering. Starten är flexibel under våren/sommaren men senast juni.
  2. Specialarbete II: Undersökning av småskaliga muddringars (såsom småtbåtshamnar) effekter på förekomst och sammansättning av vattenvegetation. God artkännedom om vattenväxter, fält/båtvana samt GIS-kunskap till fördel. I arbetet ingår fältprovtagning, analys av resultat och rapportering. 4 mån (maj-sept), månadslön c. 1820 €.
  3. Specialarbete III (anställning via Fiskeribyrån, Ålands Landskapsregering, 4 mån, lön motsv. I, II ovan): Effekter av småskaliga muddringar (såsom småtbåtshamnar) på förekomst och sammansättning av fiskyngel. God artkännedom om fiskarter och vattenvegetation och GIS är till fördel. Sammanställning av resultat och rapportering. Görs i samarbete med Specialarbete II.

En 1:a version av rapporten ska färdigställas under anställningstiden

  1. Karterare: (3 mån, månadslön c. 1820 €) och B. fältassistent (2 mån, lön 1300 €/mån) under juli-september: Kartering av makrofyter i tre sjöar enligt EU:s vattendirektiv och tidigare karteringar (snorkling/från båt). God artkännedom om vattenväxter och sjövana krävs, liknande karteringsjobb och kännedom om EU:s vattendirektiv till fördel. I arbetet ingår digitalisering och kort analys av fältdata.
  2. Karterare: (3 mån, månadslön c. 1820 €) och B. fältassistent (2 mån, lön 1300) under juni-september: Provfiske i Vargsundet och Markusbölefjärden enligt EU:s vattendirektiv och tidigare provfisken. Kännedom om EU:s vattendirektiv och liknande karteringsjobb till fördel. I arbetet ingår även digitalisering av insamlat fältdata samt kort analys.
  3. Praktikanter: Sammanlagt 6 månader, Ingen tidigare erfarenhet krävs. Förslagsvis 3 personer á 1-3 månader enligt överenskommelse. Lön: 1300 €/månad. Praktikanter anställs under perioden maj-september. Ange vilken/vilka månad/er du kan/inte kan praktisera.
  4. Högskolepraktikant: En högskolepraktikant anställs via AMS för högst 10 veckor under juli-augusti. Ingen tidigare erfarenhet krävs. För mer info: https://www.ams.ax/studerande/hogskolepraktik/hogskolepraktikplatser.

Ansökningen (som EN pdf/word-fil) skickas som e-post till Martin Snickars, senast söndagen den 28 februari 2021.

I ansökan bör även ingå en CV (avlagda studiepoäng, ev. examina, publikationer, tidigare arbetserfarenhet, uppdrag, osv.). I fall du söker flera jobb anges dessa i preferensordning. Närmare upplysningar ges av undertecknad.

Martin Snickars, Stationsföreståndare Husö biologiska station e-post: masnicka@abo.fi

Uppdaterad 4.2.2021