Skriv här det du söker efter!

Korsstudier vid Fakulteten för humaniora, psykologi och teologi

Korsstudier vid Fakulteten för humaniora, psykologi och teologi

Fakulteten för humaniora, psykologi och teologi erbjuder flera korsstudieavtal. Studierätt kan beviljas endast studerande inom specifika avtal. För närmare information, se de olika avtalen nedan.

Åbo Akademi och Åbo universitet har ingått i ett korsstudieavtal för studerande i franska språket och litteraturen

Studerande i magisterprogrammet i franska språket och litteraturen vid Åbo Akademi kan kostnadsfritt via korsstudieavtalet avlägga kurser i franska språket vid Åbo universitet.

Studier vid Åbo universitet

Studier vid Åbo Akademi

Uppdaterad 27.6.2024