Skriv här det du söker efter!

Ye Hong

Ye Hong

Ye Hong

Forskningsassistent 

Åbo biovetenskapscentrum

Fakulteten för naturvetenskaper och teknik

ye.hong@abo.fi

Forskningsprofil