Skriv här det du söker efter!

Yasmin Samaletdin

Yasmin Samaletdin

Yasmin Samaletdin

Projektkoordinator 

Rättsvetenskaper

Fakulteten för samhällsvetenskaper och ekonomi

yasmin.samaletdin@abo.fi

Tfn +358 505718219