Skriv här det du söker efter!

Veronika Badazhkova

Veronika Badazhkova

Veronika Badazhkova

Projektassistent

veronika.badazhkova@abo.fi

Forskningsprofil