Skriv här det du söker efter!

Veronica Fagerholm

Veronica Fagerholm

Veronica Fagerholm

Projektforskare

veronica.fagerholm@abo.fi

Forskningsprofil