Skriv här det du söker efter!

Veronica Fagerholm

Veronica Fagerholm

Veronica Fagerholm

Koordinator 

Åbo biovetenskapscentrum

Fakulteten för naturvetenskaper och teknik

veronica.fagerholm@abo.fi

Forskningsprofil