Skriv här det du söker efter!

Susann Kalander

Susann Kalander

Susann Kalander

Timlärare i huvudsyssla 

i specialundervisning

VÖS grundutbildning

Fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier

susann.kalander@abo.fi

Forskningsprofil