Skriv här det du söker efter!

Stina Wallin

Stina Wallin

Stina Wallin

Universitetslärare 

i vårdvetenskap

Hälsovetenskaper

Fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier

stina.wallin@abo.fi

Forskningsprofil