Stina Wallin

Stina Wallin

Stina Wallin

Doktorand, 

i vårdvetenskap (Utbildningslinjen för hälsovetenskaper)

stina.wallin@abo.fi