Skriv här det du söker efter!

Stefan Westergård

Stefan Westergård

Stefan Westergård

Projektassistent 

för UBS projekt

Centret för livslångt lärande

stefan.westergard@abo.fi

Tfn +358 504366908

Forskningsprofil