Skriv här det du söker efter!

Sören Fröjdö

Sören Fröjdö

Sören Fröjdö

Laboratorieingenjör,  geologi och mineralogi

soren.frojdo@abo.fi

Tfn +358 469216386

Forskningsprofil