Skriv här det du söker efter!

Sonja Grönblom

Sonja Grönblom

Sonja Grönblom

Universitetslärare 

i nationalekonomi

Nationalekonomi

Fakulteten för samhällsvetenskaper och ekonomi

sonja.gronblom@abo.fi

Tfn +358 469216882

Forskningsprofil