Skriv här det du söker efter!

Sonja Fors

Sonja Fors

Sonja Fors

Senior Controller 

Ekonomiservice

Centralförvaltning

sonja.j.fors@abo.fi

Tfn +358 469213070

Forskningsprofil