Skriv här det du söker efter!

Solveig Wallin

Solveig Wallin

Solveig Wallin

Lektor 

fysik och matematik

VÖS grundutbildning

Fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier

solveig.wallin@abo.fi

Forskningsprofil