Skriv här det du söker efter!

Sofia Karlsson

Sofia Karlsson

Sofia Karlsson

Timlärare i huvudsyssla 

matematik och fysik

VÖS grundutbildning

Fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier

sofia.karlsson@abo.fi

Forskningsprofil