Skriv här det du söker efter!

Sarah Åkerman

Sarah Åkerman

Sarah Åkerman

Projektkoordinator 

i socialpolitik

Socialvetenskaper

Fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier

sarah.akerman@abo.fi

Tfn +358 505236042

Forskningsprofil