Skriv här det du söker efter!

Sandra Bernas

Sandra Bernas

Sandra Bernas

Lektor 

modersmålet och litteraturen

VÖS grundutbildning

Fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier

sandra.bernas@abo.fi

Tfn +358 504036644

Forskningsprofil