Skriv här det du söker efter!

Saija Merke

Saija Merke

Saija Merke

Universitetslärare 

i finska språket

Språk

Fakulteten för humaniora, psykologi och teologi

saija.merke@abo.fi

Tfn +358 503590318

Forskningsprofil