Skriv här det du söker efter!

Rose-Marie Latonen

Rose-Marie Latonen

Rose-Marie Latonen

Universitetslärare 

i kemi

Laboratoriet för molekylärvetenskap och teknik

Fakulteten för naturvetenskaper och teknik

rose-marie.latonen@abo.fi

Tfn +358 469200180

Forskningsprofil