Skriv här det du söker efter!

Rebecca Karlsson

Rebecca Karlsson

Rebecca Karlsson

Utbildningsplanerare 

vid CLL

Centret för livslångt lärande

rebecca.karlsson@abo.fi

Tfn +358 469216099

Forskningsprofil