Skriv här det du söker efter!

Pontus Särs

Pontus Särs

Pontus Särs

Timlärare i huvudsyssla 

matematik och fysik

VÖS grundutbildning

Fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier

pontus.sars@abo.fi

Forskningsprofil