Skriv här det du söker efter!

Pia Maria Ahlbäck

Pia Maria Ahlbäck

Pia Maria Ahlbäck

Projektforskare 

Kultur historia och filosofi

Fakulteten för humaniora, psykologi och teologi

pia.ahlback@abo.fi

Tfn +358 469216739

Forskningsprofil