Skriv här det du söker efter!

Paula Ojala

Paula Ojala

Paula Ojala

Speciallaboratoriemästare 

Laboratorieservice

Fakulteten för naturvetenskaper och teknik

paula.ojala@abo.fi

Tfn +358 504096444

Forskningsprofil