Skriv här det du söker efter!

Patricia Donner

Patricia Donner

Patricia Donner

Projektassistent 

inom proj. BMR/SKF

Pedagogik

Fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier

patricia.donner@abo.fi

Tfn +358 503253879

Forskningsprofil