Skriv här det du söker efter!

Oskar Backman

Oskar Backman

Oskar Backman

Projektassistent 

Laboratoriet för naturmaterialteknik

Fakulteten för naturvetenskaper och teknik

oskar.m.backman@abo.fi

Forskningsprofil