Skriv här det du söker efter!

Nico Häggqvist

Nico Häggqvist

Nico Häggqvist

Forskningsassistent 

Laboratoriet för process- och systemteknik

Fakulteten för naturvetenskaper och teknik

nico.haggqvist@abo.fi

Forskningsprofil