Skriv här det du söker efter!

Narendra Kumar

Narendra Kumar

Narendra Kumar

Forskare 

Laboratoriet för teknisk kemi och reaktionsteknik

Fakulteten för naturvetenskaper och teknik

narendra.kumar@abo.fi

Forskningsprofil