Skriv här det du söker efter!

Moja Ladvelin

Moja Ladvelin

Moja Ladvelin

Lektor 

modersmål och litteratur samt svenska som andra språk

VÖS gymnasium

Fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier

moja.ladvelin@abo.fi

Tfn +358 504088367

Forskningsprofil