Skriv här det du söker efter!

Mirja Palo

Mirja Palo

Mirja Palo

Universitetslärare 

i farmaci

Farmaci

Fakulteten för naturvetenskaper och teknik

mirja.palo@abo.fi

Forskningsprofil