Skriv här det du söker efter!

Miriam Nystrand

Miriam Nystrand

Miriam Nystrand

Projektforskare 

Geologi och mineralogi

Fakulteten för naturvetenskaper och teknik

miriam.nystrand@abo.fi

Forskningsprofil