Minna-Marie Pärkkä

Minna-Marie Pärkkä

Minna-Marie Pärkkä

Forskningsbiträde, 

inom projektet Finlandssvensk skolspråksatlas

minna.parkka@abo.fi