Skriv här det du söker efter!

Mikaela Heikkilä

Mikaela Heikkilä

Mikaela Heikkilä

Universitetslärare 

i folkrätt

Rättsvetenskaper

Fakulteten för samhällsvetenskaper och ekonomi

mikaela.heikkila@abo.fi

Tfn +358 469216559

Forskningsprofil