Skriv här det du söker efter!

Mika Mård

Mika Mård

Mika Mård

Universitetslärare 

i Organisation och ledning

Företagsekonomi

Fakulteten för samhällsvetenskaper och ekonomi

mika.mard@abo.fi

Tfn +358 469216221

Forskningsprofil