Skriv här det du söker efter!

Mia Åkerfelt

Mia Åkerfelt

Mia Åkerfelt

Universitetslärare 

i konstvetenskap

Kultur historia och filosofi

Fakulteten för humaniora, psykologi och teologi

mia.akerfelt@abo.fi

Tfn +358 504338132

Forskningsprofil