Skriv här det du söker efter!

Mats Ekebom

Mats Ekebom

Mats Ekebom

Upphandlingsansvarig 

Ekonomiservice

Centralförvaltning

mats.ekebom@abo.fi

Tfn +358 504401486

Forskningsprofil