Skriv här det du söker efter!

Martina Mölsä

Martina Mölsä

Martina Mölsä

Forskningsassistent 

i utvecklingspsykologi

Socialvetenskaper

Fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier

martina.molsa@abo.fi

Forskningsprofil