Skriv här det du söker efter!

Mariya Riekkinen

Mariya Riekkinen

Mariya Riekkinen

Projektforskare,  NMR-project

mariya.riekkinen@abo.fi

Forskningsprofil