Skriv här det du söker efter!

Marie Alopaeus

Marie Alopaeus

Marie Alopaeus

Projektassistent 

Laboratoriet för naturmaterialteknik

Fakulteten för naturvetenskaper och teknik

marie.alopaeus@abo.fi

Forskningsprofil