Maria Kvist

Maria Kvist

Maria Kvist

Universitetslärare, 

språkbadslärarutbildningen

maria.kvist@abo.fi

Tfn +358 504688719