Skriv här det du söker efter!

Maria Holmberg

Maria Holmberg

Maria Holmberg

Planerare 

Utbildningsplanerare, ÖPU

Centret för livslångt lärande

maria.c.holmberg@abo.fi

Forskningsprofil