Skriv här det du söker efter!

Margrét Halldórsdóttir

Margrét Halldórsdóttir

Margrét Halldórsdóttir

Universitetslärare 

i matematik

Nationalekonomi

Fakulteten för samhällsvetenskaper och ekonomi

margret.halldorsdottir@abo.fi

Tfn +358 469216883

Forskningsprofil