Skriv här det du söker efter!

Margita Nyman

Margita Nyman

Margita Nyman

Lektor 

biologi och geografi

VÖS gymnasium

Fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier

margita.nyman@abo.fi

Forskningsprofil