Skriv här det du söker efter!

Maj-Louise Röj Urrutia

Maj-Louise Röj Urrutia

Maj-Louise Röj Urrutia

Lektor 

Lektor i bildkonst

VÖS gymnasium

Fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier

maja.roj-urrutia@abo.fi

Forskningsprofil