Skriv här det du söker efter!

Luigia Petre

Luigia Petre

Luigia Petre

Akademilektor 

i datavetenskap

Informationsteknologi

Fakulteten för naturvetenskaper och teknik

luigia.petre@abo.fi

Forskningsprofil